БиХ нема национална тијела за представљање младих осим Комисије за координацију питања младих у БиХ.

Омладински парламент

У БиХ не постоји омладински парламент.

Савјета младих и/или савјетодавни одбори младих

БиХ има три главна вијећа младих: Омладински савјет на нивоу РС који служи као кровно представничко тијело законски дефинисано Законом о омладинском организовању РС од 2004. године. Савјет младих ФБиХ је успостављено у децембру 2015. године након што је у ФБиХ успостављено шест кантоналних вијећа младих током 2014. и 2015. године, а Савјет младих БД основано је 2018. године.

На нивоу РС постоји Савјет младих који се састоји од неколико чланова (представника Владе РС, Омладинског савјета РС и представника Одбора за питања младих Народне скупштине РС).

 • Структура

Савјет младих ФБиХ је кровна организација младих у ФБиХ. Као кровна организација, Савјет младих је основано у складу са Законом о младима ФБиХ од стране шест кантоналних вијећа младих.

Омладински савјет РС је кровна омладинска организација у РС, чија је позиција и улога дефинисана Законом о омладинском организовању који је усвојила Народна скупштина РС 2004. године.

Савјет младих БД је кровна организација омладинских организација у БД основана Законом о младима БД.

 • Састав

Савјет младих ФБиХ се састоји од шест кантоналних вијећа младих: Савјета младих Тузланског, Сарајевског, Унско-санског, Западнохерцеговачког, Средњобосанског и Посавског кантона.

јеКао кровна омладинска организација, Омладински савјет РС у сво чланство окупља локалне и омладинске организације на нивоу РС с циљем заступања њихових интереса пред институцијама РС, у области међународне сарадње и сл.

Савјет младих БД је кровна организација састављена од десет омладинских организација у БД.

 • Улога и одговорности

Савјет младих ФБиХ је невладина организација која легитимно заступа интересе својих чланица/оснивача на свим нивоима власти. Осим интереса својих чланица/оснивача, Савјет младих заступа и интересе свих младих, омладинских организација и организација које раде са младима и омладинским политикама и утичу на развој и добробит младих у ФБиХ. Ово Савјет се бави проведбом заједничких пројеката младих у ФБиХ, чланством и учешћем, односно представљањем питања младих на вишем нивоу, гради дијалог са институцијама власти с циљем побољшања положаја младих и изградње партнерстава и сарадње на међународном нивоу.

Омладински савјет РС добио је статус удружења од јавног интереса заснованог на просторном (територијалном) и културном дјеловању, мултиетничкој структури и дугорочном раду усмјереном на задовољавање потреба младих у друштвено-хуманитарној области.

Омладинско вијеће БД има за циљ: подстицати укључивање младих у друштвени живот заједнице, јачати сарадњу Савјета и институција власти, промовисати рад смладима и омладински рад опћенито, популаризирати и ширити свијест о значају омладинског рада и приступа младих правима, побољшати услове живота младих у БД, креирати документе и оперативне програме из области омладинског рада, сарађивати са другим савјетима младих, како на нижим тако и на вишим нивоима власти.

 • Финансирање

Буџет ФБиХ има једну буџетску линију намијењену младима под називом “Грант за младе” којом управља Министарство културе и спорта ФБиХ, као подршку омладинским организацијама и финансирању Савјета младих ФБиХ.

Министарство породице, омладине и спорта РС финансира омладинске организације и програме за младе у РС, укључујући и Омладински савјет РС.

Савјет младих БД финансира Влада БД путем свог Одјељења за стручне и административне послове.

Унија(е) студената високог образовања

Молимо наведите да ли постоји тијело које заступа интересе студената терцијарног образовања у вашој земљи. Не постоји.

Унија(е) ученика

У Босни и Херцеговини је 2004. године донесен Закон о средњем образовању, који је ученицима дао прилику да се организују у вијећа и самим тим утичу на процесе у образовању.

Мрежа вијећа ученика БиХ дјелује од 2011. године и активно се залаже за једнаке могућности за све средњошколце.

 • Структура

Мрежа вијећа ученика БиХ је јединствено тијело свих вијећа ученика у БиХ које се залаже за постојање и ефикасно функционисање вијећа ученика у свим средњим школама на државном нивоу. Ово тијело чине вијећа  ученика широм БиХ, која заједно представљају кластер активизма у БиХ.

 • Састав

Мрежу вијећа ученика БиХ чине Савјет ученика кантона ФБиХ (мреВУК), што је уобичајен назив за мреже вијећа ученика у кантонима ФБиХ, и Мрежа савјета ученика РС, заједничко тијело савјета ученика свих 88 средњих школа у РС.

 • Улога и одговорности

Мрежа вијећа ученика БиХ је јединствено тијело свих вијећа ученика у БиХ које се залаже за постојање и ефикасно функционисање вијећа ученика у свим средњим школама на државном нивоу.

 • Финансирање

Не постоје информације о изворима финансирања.

Друга тијела

Удружење средњошколаца БиХ (АСуБиХ) је организација која окупља све ученике средњих школа, заједно са сваким школским вијећем ученика у БиХ. Његов циљ је унапређење статуса средњошколаца кроз промоцију њихових права.

 • Правни оквир за оснивање на највишем нивоу

АСуБиХ је невладина, нестраначка и неполитичка организација чији је основни циљ побољшање статуса средњошколаца у земљи и окупљање свих младих који похађају средњу школу у БиХ.

АСуБиХ је основан 4. новембра 2007. године на оснивачкој Генералној скупштини у Сарајеву, уз подршку преко 250 средњошколаца и представника њихових локалних заједница из цијеле БиХ. Иницијативу за оснивање ове организације, поред самих средњошколаца, покренула је њемачка фондација Schuler Helfen Leben (SHL), која је и генерални донатор АСуБиХ.

 • Улоге и одговорности

Повећати укључивање средњошколаца у процес доношења одлука које побољшавају њихов статус у друштву кроз учење о правима средњошколаца и представљање идеја свих средњошколаца у БиХ које доприносе побољшању њиховог живота у заједници.

 • Снага, утицај и резултати

Удружење је у 2018. години реализовало 364 активности и објавило 164 медијска извјештаја о својим активностима.

 • Надзорни орган (ако постоји)

Генерална скупштина је највише тијело АСуБиХ. Састоји се од формалних представника свих вијећа ученика у БиХ (један представник по школи). АСуБиХ такођер има Управни одбор којег чини десет изабраних представника.

 • Буџет и извори финансирања

АСуБиХ је покренула њемачка фондација Schuler Helfen Leben (SHL), која је и генерални донатор АСуБиХ. Буџет удружења у 2018. години износио је 154.299,84 БАМ.

 • Величина (у смислу броја учесника)

Тренутно АСуБиХ има више од 2.000 чланова у 62 локална тима из 62 града у БиХ.

 • Критеријуми за пријем у чланство

АСуБиХ има двије различите врсте чланова: редовне и почасне чланове. За редовно чланство у организацији може се пријавити сваки грађанин са територије БиХ који има статус средњошколца. За почасно чланство у организацији могу се пријавити грађани који немају статус средњошколаца.

 • Узраст младих који учествују

Старосна доб од 15 до18 година

 • Иницијативе за повећање разноликости младих људи који учествују / мјере за инклузивност

Генерална скупштина која окупља више од 200 средњошколаца у БиХ је највиши орган одлучивања АСуБиХ.

Пеер-то-пеер тренинзи и радионице за вијећа ученика ушколама, гдје се дијеле и размјењују најбоље праксе и знања, имају за циљ оснаживање ученика да самостално дјелују у својим заједницама.

 • Сарадња са владиним и невладиним организацијама на националном и међународном нивоу.

Пројекат Пријатељи без граница, који је финансирала Амбасада Сједињених Америчких Држава у БиХ, заснива се на тродневној размјени кућног боравка између 11 градова у БиХ. Током ова три дана по 7 учесника из сваког града имало је прилику да разгледа град и да се забави, али су организоване и неке радионице. На крају је у Сарајеву одржана завршна конференција на којој су се сви учесници окупили да се упознају. Током реализације пројекта снимљен је и филм који ће ускоро бити објављен.

АСуБиХ је за УНИЦЕФ провео партиципативно акцијско истраживање (ПАР) о напуштању и раном напуштању школовања ученика средњих школа у БиХ. АСуБиХ је започео с провођењем студије, окупивши 20 учесника из шест локалних заједница (Бања Лука, Источно Сарајево, Горажде, Мостар, Високо и Зеница) и локалне партнере. Након припреме терена и учесника у марту, АСуБиХ је почео са организовањем састанака са учесницима и одржао по три састанка у сваком граду. До краја теренског рада на пројекту у јулу 2014. године било је потребно обавити још девет састанака са учесницима у сваком граду и провести активности између њих.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА