На нивоу државе не постоји министарство надлежно за социјалну инклузију у Савјету министара. С обзиром да је социјална инклузија укључена у Конвенцију о људским правима и друге документе ЕУ које је БиХ ратификовала, према циљној групи, област социјалне инклузије налази се у надлежностима различитих министарстава. Али углавном је ова надлежност на ентитетском нивоу.

С обзиром на циљну групу, налазимо надлежност у Министарству за људска права и избјеглице БиХ на државном нивоу. Такођер, на државном нивоу постоји Дирекција за економско планирање која укључује Сектор за координацију припреме, праћење имплементације и евалуацију развојних политика и анализу социјалне инклузије, који највећим дијелом покрива област израде и координације политика. Овај сектор још увијек има Јединицу за анализу социјалне инклузије.

Социјална инклузија у ФБиХ је у надлежности: Министарства рада и социјалне политике, које има неколико сектора који покривају социјалну инклузију према циљној групи или надлежности, а Министарство образовања и науке кроз различите секторе покрива социјалну инклузију у формалном образовању. Оба министарства су делегирала своје надлежности кантоналном нивоу.

Министарство здравља и социјалне заштите РС је надлежно за социјална питања у РС. Министарство има Одјељење за социјалну, породичну и дјечију заштиту, које пружа помоћ у изради политика за унапрјеђење социјалне заштите дјеце и младих и подршку младим особама са инвалидитетом за радно оспособљавање.

Влада БД има неколико одјељења који покривају социјалну инклузију у зависности од циљне групе и области интересовања, као што су: Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања, Одјељење за образовање и Одјељење за здравство и друге услуге.

Напори невладиних организација у области социјалне инклузије у БиХ видљиви су кроз пројекте који се проводе са различитим циљним групама.

Консултације младих

Министарство правде БиХ је покренуло веб платформа „еКонсултације“, која је израђена уз подршку пројекта „Изградња капацитета државних институција за учешће у дијалогу са цивилним друштвом (ЦБГИ)“, а који је финансирала Европска унија.

Платформа омогућава потпуно и благовремено информисање грађана и представника организација цивилног друштва путем интернета о процесу доношења одређених законских аката. Циљ платформе је коришћење на тај начин прикупљених идеја и сугестија грађана за унапрјеђење јавних политика које су у надлежности институција БиХ.

Праћење и евалуација политика

Дирекција за економско планирање БиХ годишње доставља Извјештај о социјалној инклузији у БиХ који покрива дешавања у земљи у области социјалне инклузије подијељена по циљним групама. Агенција за предшколско, основно и средње образовање при Савјету министара БиХ објавила је Смјернице за инклузивно образовање у 2020. години које покривају област и промоцију социјалне инклузије у оквиру формалног образовања. Овај документ је заснован и прати Препоруке за инклузивно образовање у БиХ које је Савјет министара БиХ усвојило 2019. године.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА