Постојећи аранжмани

У Босни и Херцеговини не постоји стандард занимања за омладински рад, будући да то занимање није признато од стране босанскохерцеговачког квалификационог оквира.

Вјештине

У БиХ не постоји стандард занимања за омладински рад, будући да то занимање није признато од стране босанскохерцеговачког квалификационог оквира.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА