Политички/правни оквир

БиХ нема национални закон о младима који би дефинирао рад с младима.

Закон о омладинском организовању Републике Српске, Закон о младима Федерације Босне и Херцеговине и Закон о младима  Брчко дистрикта БиХ дефинише оквир рада с младима у БиХ.

Закон о омладинском организовању РС имао је двије ревизије. Прва ревизија је била 2008. године, а друга у 2011. години.

Закони о младима ФБиХ и Брчко дистрикта БиХ нису ревидирани.

Финансирање

На националном нивоу, Министарство цивилних послова управља буџетом који се издваја за административне трошкове и трошкове особља за министарство и Комисију за координацију питања младих у БиХ. Овај дио буџета не може се одвојити од укупних оперативних издвајања.

Питања младих су у надлежности ентитета, а програме за младе и омладинске организације финансирају релевантне институције одговорне за питања младих.

Министарство породице, омладине и спорта РС од 2006. године има Омладинску политику Републике Српске, кроз чију реализацију се финансирају омладинске организације и програми за младе. Министарство породице, омладине и спорта путем редовних годишњих јавних позива пружа подршку, финансирање и суфинансирање пројеката омладинских организација.

Буџет ФБиХ има једну буџетску линију намијењену младима под називом „Трансфер за младе“ у Федералном министарству културе и спорта, као подршка омладинским организацијама.

Брчко дистрикт БиХ има буџет за омладинске пројекте који дјелује по принципу отвореног позива за пројекте и једну сталну буџетску линију под називом „Подршка мрежи омладинских клубова“, гдје чланови мреже Омладинских клубова у Брчко дистрикту БиХ добијају средства на годишњем нивоу.

Сарадња

Министарство цивилних послова на државном нивоу управља Комисијом за координацију питања младих у БиХ. Ово је једино тијело на државном нивоу које има сарадњу оба ентитета и Брчко дистрикта БиХ.

Најновији развој догађаја је да су сва три вијећа младих у БиХ потписала споразум о сарадњи који би омогућио вијећима младих да се залажу за питања младих са Министарством цивилних послова на државном нивоу.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА