Definicija “volontiranja” podrazumijeva rad, trud i posvećenost bez naknade. Trenutna ekonomska situacija u BiH, sa visokom nezaposlenošću i niskim rastom, može biti jedan od faktora koji obeshrabruje mlade ljude da volontiraju, jer njihov nedostatak finansijskih sredstava daje veći značaj plaćenim pozicijama. Osim toga, nedostatak informacija i institucionalne podrške u vezi sa ovim mogućnostima dodatni su faktori koji doprinose nerazvijenoj kulturi volonterizma u BiH.

Nezaposlenost među mladima u BiH najveća je u regionu. Prema biltenu Direkcije za ekonomsko planiranje BiH iz 2017. godine, 54% mladih je bilo nezaposleno.

Važno je naglasiti da je kulturološki nedostatak volonterizma u BiH posljedica ne samo nedovoljne podrške institucija, već i nesvjesnosti pozitivnih efekata volontiranja na mlade ljude. Akademske institucije ne pružaju dovoljno informacija potencijalnim volonterima, niti ističu važnost volontiranja u pogledu kulturnih koristi.

Volonterstvo ne koristi samo onima koji traže praktično iskustvo, već i institucijama domaćinima, jer tada mogu zaposliti volontere koji su kroz svoje volontersko iskustvo stekli specifične vještine koje treba njihova institucija.

Volonterizam stoga može omogućiti pojedincima da pokažu sposobnost uspješnog rada u timu, pruže praktično iskustvo u situacijama koje zahtijevaju kritičko i analitičko razmišljanje, pokažu dokazanu fleksibilnost i organizacijske vještine, te potaknu potencijal za inovacije. Ovi atributi mogu se pokazati korisnim za kandidate koji žele da obezbijede plaćeno zaposlenje na tržištu rada sa visokom stopom nezaposlenosti, istovremeno pružajući institucijama domaćinima strastvene, posvećene pojedince koji mogu da unaprijede njihov rad na mnogo načina. Further developing and encouraging a culture of volunteerism in BiH therefore appears to be a win-win situation.

Uspostavljanje zakonske regulative za volontiranje na cijeloj teritoriji BiH bio bi ključni uslov za poticanje razvoja volontiranja, koje je važno za razvoj društva u BiH. Novopredloženi Zakon o volonterskim aktivnostima koje bi organizovale udruženja i fondacije, crkve i vjerske zajednice i institucije BiH aktuelna je inicijativa na državnom nivou.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА