Смањење препрека у приступу младих култури

У БиХ не постоје политике, програми, пројекти и иницијативе организоване или финансиране од стране највишег нивоа власти који олакшавају приступ младих културним окружењима. У односу на друге европске земље које реализују програм Европска омладинска картица (погледати више у дијелу под бројем 8.5), а финансијску подршку дају надлежне институције, БиХ од 2019. године за тај програм није добила финансијску подршку са било којег нивоа власти. Културне институције у БиХ, чак и оне на чијим темељима се гради културна баштина, нису финансијски ојачане и не добијају довољну финансијску подршку за реализацију активности које би младима омогућиле квалитетне културне понуде.

Ширење информација о културним могућностима

Према истраживању приказаном у Студији о младима: Босна и Хереговина 2018/2019, млади своје слободно вријеме углавном проводе у интеракцији са информацијско-комуникацијским технологијама, најчешће дигиталним технологијама или интернетом (83,5% испитаника су изјавили да користе ове технологије као један од примарних начина кориштења слободног времена). Млади су тада у просјеку проводили 3,8 сати дневно на интернету. Млади као најактивнији корисници друштвених мрежа најчешће користе Instagram (80,4%), потом YouTube (69,3%) и Facebook (67,3%), а што означава њихов главни извор информација о приликама. У БиХ не постоје званичне специјализиране wеб странице и медији који су фокусирани на информисање младих о приликама за младе. Информације о грантовима, културним садржајима и програмима саставни су дио званичних веб страница надлежних министарстава, јавних установа, невладиних организација и других организација попут Мреже за изградњу мира, као и омладинских веб портала какав је mladi.bl, hoću.ba, lonac.pro, итд.

Познавање културне баштине међу младима

Не постоје политике, програми, пројекти и иницијативе које су организовале или финансирале институције са највишег нивоа власти како би подржале откривање и подизање свијести код младих људи о културној и умјетничкој баштини европских земаља.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА