Не одстоје националне политике или програми/иницијативе које би здравствене установе учиниле прихватљивијим за младе.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА