Млади људи као гласачи

  • Старосна граница за гласање на изборима представничких демократских институција у земљи на свим нивоима:
  • Како је наведено у члану 1.4 Изборног закона БиХ: (1) Сваки држављанин Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: држављанин БиХ) који је навршио осамнаест (18) година живота има право да бира и да буде биран (у даљем тексту: право гласа) у складу са овим законом. (2) Да би остварио своје бирачко право, држављанин БиХ мора бити уписан у Централни бирачки списак у складу са овим законом.
  • Ако постоје планови за снижавање старосне границе за гласање, или ако је старосна граница снижена недавно (тј. након 2000. године), молимо вас да детаљно изложите овдје. Нема података
  • Све посебне одредбе за младе у изборном закону и/или правилнику. Нема података
  • Одзив младих на посљедњим националним/федералним, регионалним, локалним и изборима за Европски парламент и његово поређење с укупним одазивом становништва:

Према истраживању Института за развој младих КУЛТ о младима, излазност бирача младих на изборе у БиХ иста је као и излазност опће популације. Према подацима Централне изборне комисије, који су два пута провјерени на захтјев Института за развој младих КУЛТ, излазност младих је већа од 50% и не разликује се значајно од европског просјека. Према резултатима пописа становништва из 2013. године, у БиХ живи 773.850 младих, а они чине 21,4% бирача у БиХ. Према подацима Централне изборне комисије, на општим изборима 2014. године гласало је преко 50% младих, а сличан проценат је забиљежен и на локалним изборима 2016. године.

Млади људи као политички представници

  • Млади људи као чланови политичких странака, укључујући све законе са највишег нивоа о омладинским огранцима странака гдје су доступни:

БиХ има вишестраначки систем, са бројним странкама у којима једна странка често нема шансе да сама освоји власт, те странке морају сарађивати на формирању коалиционих влада. Свака етничка заједница има своју доминантну политичку странку, а све веће политичке странке имају огранак младих.

Млади људи као кандидати на савезним/националним, регионалним, локалним и европским изборима за обезбјеђивање позиције у представничкој скупштини или на изабраној јавној функцији (нпр. градоначелник, шеф регионалне владе, шеф државе):

Формално право младих као политичких представника у једнодомном парламенту укључује доб за кандидатуру од 18 година. Не постоји квота мјеста резервисаних за младе, нити постојеће одредбе имају за циљ да олакшају младим људима да буду политички кандидати. Нема доступних података о броју младих људи као кандидата.

  • Млади као изабрани представници (тј. изабрани у представничкој скупштини):

Према истраживању ПРОНИ Центра за развој младих на тему „Заступљеност жена, младих и мањина у представничким тијелима БиХ у 2018. години“ ситуација на свим нивоима власти је сљедећа: од 615 представника у свим истраживаним представничким тијелима у БиХ, млади имају 27 мјеста.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА