Ово поглавље третира области запошљавања и предузетништва младих у БиХ. Запошљавање је један од главних приоритета младих у БиХ, док се стање младих у БиХ, између осталог, може пратити кроз њихов третман при запошљавању, укључивању на тржиште рада и кроз развој предузетничких вјештина.

Због сложености политичког и административног система БиХ, ова питања се рјешавају на нивоу државе, оба ентитета (ФБиХ, РС) и на нивоу БД. Полазна тачка овог поглавља је општи контекст у коме се (не)стварају услови за запошљавање и развој предузетништва, а који генеришу степен (не)развијености ова два подручја. Надаље, бави се управом, односно институционалним контекстом, прецизирајући институције и њихове надлежности када је у питању запошљавање и развој предузетништва. Ко води и савјетује младе људе у цијелом процесу и како функционише систем шегртовања у БиХ су такође нека од питања о којима се говори у овом поглављу.

На који начин, и да ли се ради на интеграцији младих у тржиште рада БиХ, разматрано је кроз статистичке податке о стању (не)запослености младих у БиХ и законе на већ наведеним нивоима одлучивања, укључујући програме прекограничне мобилности у којима се промовира, а који имају за циљ запошљавање и развој омладинског предузетништва.

Поред запошљавања, ово поглавље обухвата и дио који се посебно бави питањем предузетништва младих кроз законе који га регулишу, као и његову интеграцију у формално и неформално образовање. Све ово прате питања добијања финансијске подршке од надлежних институција за развој предузетничких идеја, те система и канала путем којих се млади могу информисати о јавним позивима и активностима за промоцију предузетничке културе у БиХ.

Посљедњи дио наглашава актуелне дебате о реформама које треба предузети и/или које су предузете ради побољшања положаја младих на тржишту рада и потребним предузетничким компетенцијама.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА