У БиХ још увијек постоји врло мало информација о могућностима волонтирања од локалног до националног нивоа.

Закони о волонтеризму у ФБиХ и РС дефинишу да су локалне, кантоналне и ентитетске власти надлежне да подржавају и стимулишу волонтерске активности, тако да оба закона имају награду за волонтирање и промоцију волонтирања. Те награде се додјељују организацијама и појединцима на годишњим догађајима које организују надлежна министарства и неке локалне власти, обично 5. децембра – Међународног дана волонтера.

Кроз развој локалних волонтерских сервиса и мреже “Волонтирам!”, квалитативне и квантитативне информације о могућностима волонтирања су повећане барем у заједницама у којима ове структуре дјелују. Путем ових структура грађани заинтересовани за волонтирање могу добити информације о томе гдје, како и када могу волонтирати у својим локалним заједницама. У овом тренутку око 5.000 грађана евидентирано је у базама података локалних волонтерских сервиса као вољних да волонтирају. Локални волонтерски сервиси се у свом раду континуирано суочавају са недостатком могућности волонтирања, што значи да је волонтера више него расположивих мјеста.

У великом броју заједница које немају локалне волонтерске услуге, свијест о могућностима волонтирања углавном подижу појединачне ОЦД и омладинске НВО у оквиру својих кампања регрутовања. Ове кампање се углавном промовирају путем интернет презентација. Међутим, постоје позитивни примјери када су ове кампање биле нашироко промовиране путем различитих националних и локалних медија (писаних и електронских).

Што се тиче промоције волонтирања и његовог праћења у медијима, волонтирање се не сматра занимљивом темом за извјештавање. С времена на вријеме, медији прате неке од програма волонтирања. То се не ради редовно и више је спорадично и по потреби. Надаље, постоји општи недостатак информација и ресурса знања доступних на интернету на локалном језику, посебно у вези са системом, законодавством и истраживањима о управљању волонтерима.

Једна од највећих добровољних кампања подизања свијести била је: “Изазов: изабери узрок, буди посљедица” – кампања која охрабрује људе у БиХ, посебно младе, да шире културу солидарности, бриге и да се укључе у пројекте друштвено-корисног рада донирањем свог времена/ресурса/знања за добробит својих заједница радећи посебне пројекте који се крећу од чишћења околиша, помоћи угроженом становништву, менторства, читања, пружања бесплатних културних и умјетничких наступа, или само пружања руке помоћи у стварању боље заједнице. Обиљежавајући 20 година мира у БиХ, Амбасада САД-а у БиХ је од 19. јануара до 21. новембра 2015. године окупила 20.000 волонтера ангажованих на друштвено-корисном раду.  Америчка амбасада је одала признање свим групама и одржала средњорочну и завршну забаву за одавање признања истакнутим волонтерима, НВО/неформалним групама/школама и/или организацијама. Информације о изазову објављене су на зиду Facebook групе “Изазов”, док су сажете информације објављене на Facebook и веб страници Амбасаде САД.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА