Пружаоци информација

Рад са младима и важност омладинског рада није главна тема у БиХ, али још увијек постоји неколико иницијатива које се жестоко боре за афирмацију омладинског рада, али све их воде локалне омладинске невладине организације и не гарантују успјех у скорије вријеме.

Кључне иницијативе

Тренутне иницијативе у БиХ углавном се односе на питања омладинске политике, питања запошљавања младих и питања миграције младих (напуштања земље). Не постоји стална иницијатива за признавање омладинског рада на државном или ентитетском нивоу.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА