Loading...

Кратак преглед о земљи

Институционално организована брига о младима у БиХ, удруживање младих и учешће младих на свим нивоима одлучивања, засновани су на принципима пошовања људских права и основних слобода, поштовања уставног поретка, закона и међународног права, као и примјени најбољих међународних пракси у раду с младима с циљем доприноса испуњавању услова за приступање БиХ Европској унији.

Процес развоја омладинске политике у БиХ, у виду систематског и институционалног укључивања државе у бригу о младима са стратегијом и акционим планом заснованим на европским стандардима и пракси, још није започео. Иста ствар није примјењива на политике за младе на нижим нивоима као што су ентитети и кантони. ФБиХ је у процесу усвајања омладинске политике, а Република Српска је у процесу развоја омладинске политике.

Што се тиче механизама за развој омладинске политике, БиХ има неколико инструмената на националном нивоу, од којих је свакако најзначајнија Комисија за координацију питања младих у БиХ, која дјелује у оквиру Савјета министара и Министарства цивилних послова БиХ.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА