Participacija

5.9 E-učešće

Iako ne postoji portal e-participacije za mlade, Ministarstvo pravde [...]

5.9 E-učešće2023-02-25T14:05:33+02:00

5.1 Opći kontekst

Glavni koncepti Bosna i Hercegovina je država koja se [...]

5.1 Opći kontekst2023-02-25T14:01:26+02:00
Go to Top