Loading...

Volonterske aktivnosti

2.9 PRIZNAVANJE VJEŠTINA

Ne postoji koordinirana nacionalna inicijativa niti okvir za priznavanje [...]

2.9 PRIZNAVANJE VJEŠTINA2023-02-25T02:15:15+02:00

2.6 OSIGURANJE KVALITETA

Lokalni volonterski servisi u mreži “Volontiram!” definišu i koriste [...]

2.6 OSIGURANJE KVALITETA2023-02-25T02:13:13+02:00

2.1 OPĆI KONTEKST

Volonterstvo ima dugu istoriju u BiH povezanu sa snažnom [...]

2.1 OPĆI KONTEKST2023-02-25T02:09:39+02:00
Go to Top