6.6 Socijalna inkluzija kroz obrazovanje i obuku

Zakoni na svim nivoima vlasti i na svim nivoima [...]