Bosna i Hercegovina je država koja se sastoji od dva entiteta: Republike Srpske (RS) i Federacije Bosne i Hercegovine (FBIH). Postoji i samoupravni Distrikt Brčko Bosne i Hercegovine (BD BIH). Nacionalna omladinska politika u BiH još uvijek ne postoji zbog njene ustavne strukture i zbog toga što su određene nadležnosti (poput mladih) Ustavom vezane za određeni nivo vlasti.

Što se tiče mehanizama za razvoj omladinske politike, BiH ima nekoliko instrumenata na nacionalnom nivou, od kojih je svakako najznačajnija Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH, koja djeluje u okviru Vijeća ministara i Ministarstva civilnih poslova BiH.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA