Оснаживање младих људи да учествују у дискусијама о глобалним питањима није препознато као дио омладинских политика. Невладине и међународне организације играју важну улогу у заговарању и кампањи за глобална питања, као и у мотивисању и образовању младих.

Ово поглавље пружа контекст за учешће младих на глобалном нивоу и њихово учешће у креирању политика о глобалним питањима.

Тренутна ситуација у БиХ показује да млади немају прилику да уче о глобалним темама и проблемима кроз формално образовање, док су могућности кроз неформално образовање врло мале.

Могућности које се нуде младим људима углавном се односе на питања животне средине, превенцију родно заснованог насиља и одрживи развој.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА