Иновација у формалном образовању

Документ Смјернице за инклузивно образовање даје преглед законских и подзаконских аката релевантних за инклузивно образовање, као и смјернице за даљи развој инклузивног одгоја и образовања.

Министарство цивилних послова БиХ израдило је Смјернице за унапређење онлине наставе и комбиноване наставе за образовне системе у БиХ у контексту квалитетног (и) инклузивног формалног образовања.

РС је 2019. године започела реформу образовања у циљу модернизације и прилагођавања потребама тржишта рада. Реформа ће обухватити дигитализацију образовног материјала и набавку информатичке опреме за 500 школа.

Подстицање иновација кроз неформално и информално учење и рад са младима

  • Главни инклузивни неформални и неформални програми

CоdеrDојо , иницијатива на нивоу БиХ у организацији ИТ асоцијације Bit Alliаncе бесплатна школа програмирања CоdеrDојо  на 16 локација у 11 градова (Сарајево, Соколац, Травник, Бања Лука, Грачаница, Тузла, Маглај, Зеница, Мостар, Коњиц и Источно Сарајево). До сада је преко 700 ученика основних и средњих школа у БиХпохађало бесплатни програм кодирања.

Школа се организује континуирано и пружа менторски програм са партнерским компанијама на добровољној бази који помаже дјеци и младима да савладају програмске језике.

ИТ академија, онлине и учење на даљину 

ИТ академија је институција за обуку која се налази у ФБиХ РС. То је платформа за онлине учење која пружа широк спектар цертифицираних програма за онлине и учење на даљину, кроз 6 главних одјела са 31 подручјем: класично интернет програмирање, обука за 24 софтверска алата, администрација, сложене мреже, ИТ пословање и развој мобилних апликација.

  • Главни инклузивни програми омладинског рада

ПРОНИ Академија омладинског рада

ПРОНИ Академија омладинског рада (ПАОР) је јединствени програм ПРОНИ Центра за развој младих који младима пружа знања из области омладинског рада. Циљ овог програма је оснажити активисте и омладинске раднике да унаприједе своје вјештине за вођење омладинских радних активности. ПРОНИ Академија омладинског рада се реализује у три нивоа и сваких последњих шест месеци:

ПАОР А ниво – Основе рада са младима састоји се од следећих модула:

Курс Основе омладинског рада има за циљ пружити младима основна знања из области омладинског рада како би допринијели личном и друштвеном развоју младих у БиХ. Курс је намијењен младима од 18 до 30 година који имају жељу да кроз омладински рад утичу на различите друштвено-политичке процесе у својим срединама и на тај начин допринесу развоју својих локалних заједница, али и државе БиХ.

УМиД – Учите, размишљајте и дјелујте!

Једногодишњи програм обуке за омладинске лидере за активно укључивање у заједницу и пословни свијет. Институт за развој младих КУЛТ проводи цертифицирани тренинг омладинских лидера „Учи, мисли и дјелуј!“, који, између осталог, полазницима нуди прилику да стекну самопоуздање, сагледају своје способности и потенцијале и развију осјећај одговорности у друштву. те тимски рад и вјештине вођења.

Институт за развој младих и заједнице Перпетуум мобиле Академија за политичке лидере у БиХ

Академија за политичке лидере у БиХ је једногодишњи програм обуке који Институт успјешно реализује од 2007. године. До сада је 199 младих политичара из 30 различитих политичких странака из 46 градова и општина у БиХ завршило програм обуке десет генерација.

  • Јавно финансирање

Одјељење за стручне и административне послове БД објављује Јавни позив за финансирање и суфинансирање програма или пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите, заштите особа са инвалидитетом, социјалне заштите дјеце и младих, помоћи старим лицима, заштите и промоције људских права, волонтирања, борбе против дискриминације, насиља у породици и малољетничког насиља, борбе против зависности, добробити животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, промоције европских интеграција као и хуманитарног и сличног рада.

Укупна вриједност средстава додијељених за финансирање или суфинансирање програма или пројеката од јавног интереса по овом јавном позиву утврђује се Буџетом БД за 2022. годину. Тренутна подршка непрофитној организацији износи 200.000,00 КМ. Објављени резултати суфинансирања омладинских програма и пројеката омладинских организација

Министарство породице, омладине и спорта у Влади РС објавило је резултате конкурса за суфинансирање програма и пројеката омладинских организација до 5.000,00 КМ. Одобрено је укупно 78 пројеката који су суфинансирани у укупном износу од 300.000,00 КМ. Средства за реализацију својих пројеката добиле су укупно 23 омладинске организације из Бања Луке.

Јавни конкурс за додјелу средстава гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијални кандидати за средства из фонда Х2020“ за 2020. годину

Савјет министара БиХ својом Одлуком издваја средства за суфинансирање пројеката који доприносе развоју науке и иновација у БиХ те доприносе реализацији стратешких докумената и међународних обавеза у области науке у БиХ. БиХ, преко:

а) Подршка припреми пројеката за отворене текуће позиве у оквиру програма ХОРИЗОН 2020 и реализацији одобрених пројеката у оквиру програма ХОРИЗОН 2020;

б) Подршка за учешће у акцијама у оквиру ЦОСТ програма;

ц) подршка припреми и реализацији пројеката у оквиру програма ЕУРЕКА;

д) Подршка пројектима који доприносе већем степену успјешности учешћа БиХ у програму ХОРИЗОН 2020;

е) Подршка раду ЕУРАXЕСС центра. Јавни позив за избор програма и пројеката који ће се суфинансирати из Буџета ФБиХ за трансфере за 2022. годину. Министарство културе и спорта ФБиХ расписало је Јавни позив за избор програма и пројеката који ће се суфинансирати из Буџета ФБиХ за трансфере за 2022. годину.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА