Стратешко опредјељење БиХ на путу развоја друштва знања дефинисано је недуго након потписивања Споразума о стабилизацији и придруживању са Европском унијом, којим је Босна и Херцеговина прихватила обавезу примјене европског контекста цјеложивотног учења.

Први корак на том путу направљен је након што је Савјет министара усвојило стратешке правце развоја образовања у БиХ за период 2008 -2015. године у којима је прецизирано да „Босна и Херцеговина настоји градити друштво засновано на знању, истовремено омогућавајући развој пуног потенцијала сваког појединца“. У овом документу је дефинисано да образовни систем има кључни задатак – помоћи земљи да изађе из круга сиромашних и учини је земљом која ће обезбјеђена удобан и просперитетан живот. Улагање у људске ресурсе види се као основа за стварање услова за усавршавање и напредовање појединца, а улога послодаваца и радног окружења који треба да подстичу раднике и стимулишу их на учење, је препозната.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА