Босна и Херцеговина је држава која се састоји од два ентитета: Републике Српске (РС) и Федерације Босне и Херцеговине (ФБиХ). Постоји и самоуправни Дистрикт Брчко Босне и Херцеговине (БД БиХ). Национална омладинска политика у БиХ још увијек не постоји због њене уставне структуре и због тога што су одређене надлежности (попут младих) Уставом везане за одређени ниво власти.

Што се тиче механизама за развој омладинске политике, БиХ има неколико инструмената на националном нивоу, од којих је свакако најзначајнија Комисија за координацију питања младих у БиХ, која дјелује у оквиру Савјета министара и Министарства цивилних послова БиХ.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА