Грађанско образовање у БиХ се проводи у неким дијеловима БиХ, док се у неким случајевима уопће не проводи. Велику улогу у промоцији грађанског образовања одиграла је локална организација цивилног друштва ЦИВИТАС, која кроз своју мрежу годинама ради на промоцији и проведби грађанског образовања у основним и средњим школама у БиХ.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА