Предстојеће израде политика

Предстојеће израде политика

У наредном периоду очекује се завршетак израде омладинске политике у ФБиХ и БД. БД је припремио Нацрт Прве омладинске политике коју ће усвојити доносиоци одлука у Влади БД. Радна група која је израдила прву омладинску политику спровела је „Дијалог са младима“ како би активно укључила све младе у процес израде. Други састанак Радне групе за израду Омладинске политике РС за период 2022-2026 одржан је у сједишту Омладинског савјета РС. Према анализи Савјета младих ФБиХ з 2019. године, омладинска политика је усвојена у три кантона у ФБиХ, док још увијек нема омладинске политике у четири кантона, а само Босанско-подрињски кантон Горажде планира израдити омладинску политику.

Актуелне расправе

Комисија за координацију питања младих Босне и Херцеговине треба да дјелује као радно тијело Министарства цивилних послова БиХ. Рад Комисије заснива се на:

  • Координацији и сарадњи између различитих државних институција;
  • Мултилатералном приступу рјешавању питања младих;
  • Укључивању младих и заједничком управљању радом Комисије.

Комисија треба бити примјер институционалне бриге државног нивоа власти према младима и требала би допринијети координацији омладинских политика на нижим нивоима власти у БиХ. Такав приступ у раду са младима значајно би допринио ефикасности омладинских политика и дугорочном бољем положају младих у БиХ.

Као резултат заједничког рада три кровна тијела младих у БиХ, Савјета младих РС, Савјета младих БД и Савјета младих ФБиХ, те надлежних ентитетских министарстава, усаглашен је нови текст Одлуке о оснивању Комисији за координацију питања младих у БиХ.

Према садашњем тексту Одлуке, који још није усвојен, Комисија би имала девет чланова, укључујући четири представника институција власти БиХ и пет представника омладинских структура у БиХ. На овај начин осигурава се да рад и одлуке Комисије буду резултат заједничког процеса младих и власти, те да глас младих у таквим тијелима дође до изражаја.

За формирање Комисије потребно је да Министарство цивилних послова БиХ достави нову Одлуку Савјету министара БиХ на усвајање, те да омогући њен рад у наредном периоду. Иако је текст Одлуке усаглашен у новембру 2020. године, од Министарство цивилних послова БиХ се очекује да предузме даље кораке и Одлуку достави Савјету министара БиХ на усвајање.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА