Савјет министара БиХ је на 37. сједници одржаној 20. маја 2021. године донијело одлуку о оснивању Радне групе за израду приједлога Стратегије Босне и Херцеговине за превенцију и борбу против тероризма за период 2021-2026 и приједлог Акционог плана за имплементацију Стратегија.

Нацрт Стратегије БиХ за превенцију и борбу против тероризма за период 2021-2026

Визија Стратегије је успостављање, на свим нивоима власти у БиХ, ефикасног, структурираног, кохерентног, антиципативног и одрживог механизма за превенцију тероризма, насилног екстремизма, радикализације и других појава које доводе до тероризма, а који ће допринијети развоју отпорности друштва на изазове.

Стратегија има мисију промовисања и заштите живота, слобода, права, безбједности и свих облика добробити грађана, доприносећи демократском и плуралистичком друштву способном да се ефикасно супротстави овим пријетњама које могу утицати на грађане БиХ, инфраструктуру и интересе у земљи и иностранству.

Превентивне активности захтијевају друштвени приступ, успостављање политичких, социо-економских и других претпоставки кроз укључивање свих друштвених актера у БиХ за свеобухватно и ефикасно превентивно дјеловање. Стратегијом су дефинисани приоритети у области превенције тероризма, насилног екстремизма, радикализације и других појава које доводе до тероризма. Јачање улоге социјалних корекција преко породице, кроз социјалне и здравствене службе, образовне институције, академску заједницу и организације цивилног друштва до вјерских заједница и медија, кључни је елемент овог процеса унапређењем постојећих и развојем нових програма превенције. Превентивне мјере ће се проводити кроз сарадњу институција и агенција на свим нивоима власти у БиХ са грађанима и организацијама цивилног друштва. Посебан нагласак биће стављен на рад полиције у заједници, јавно-приватна партнерства, развој циљаних програма за угрожене локалне заједнице, учешће вјерских заједница, те младих и жена.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА