(и) оквир политика за рад с младима

Постоје три закона о младима у БиХ:

Министарство породице, омладине и спорта РС започело је процес израде Омладинске политике РС за период 2022 – 2026 и у ту сврху је урађена Анализа проведбе досадашње политике кроз истраживање ставова младих у РС, њихове перцепције друштвеног окружења и могућих рјешења неких од уочених проблема.

Дефинирани кључни циљеви и мјере Омладинске политике БД за период 2022 – 2026

Омладинска политика је документ са програмским приступом дјеловању према младима, који укључује дефинисана питања и потребе младих, правце дјеловања политике, циљеве политике и мјере за остваривање циљева политике. Заснована је на истраживању о потребама и проблемима младих. Према Закону о младима БД, Омладинску политику израђује Одјељење за стручне и административне послове Владе БД у сарадњи са Омладинским Вијећем/Савјетом БД и доставља је Влади БД на разматрање и усвајање. Влада БД даје сагласност на приједлог омладинске политике и доставља га Скупштини БД на разматрање и усвајање.

Још увијек се чека на израду Омладинске политике ФБиХ

(ии) главни инклузивни програми за рад с младима

ПРОНИ Академија омладинског рада

ПРОНИ Академија омладинског рада (ПАОР) је јединствени програм ПРОНИ Центра за развој младих који младима пружа знања из области омладинског рада. Циљ овог програма је оснажити активисте и омладинске раднике да унаприједе своје вјештине за вођење активности омладинског рада. ПРОНИ Академија омладинског рада реализује се у три нивоа и сваки траје шест месеци:

ПАОР А ниво – Основе рада са младима састоји се од следећих модула:

Курс Основе омладинског рада има за циљ пружити младима основна знања из области омладинског рада како би доприњели личном и друштвеном развоју младих у БиХ. Курс је намијењен младима од 18 до 30 година који имају жељу да кроз омладински рад утичу на различите друштвено-политичке процесе у својим срединама, те на тај начин допринесу развоју својих локалних заједница, али и државе БиХ.

УМиД – Учи, мисли и дјелуј!

Једногодишњи програм обуке за омладинске лидере за активно укључивање у заједницу и пословни свијет.

Институт за развој младих КУЛТ проводи цертифицирани тренинг омладинских лидера „Учи, мисли и дјелуј!“, који, између осталог, полазницима нуди прилику да стекну самопоуздање, сагледају своје способности и потенцијале и развију осјећај одговорности у друштву, тимски рад и лидерске вјештине.

Тренинг Учи, мисли и дјелуј! је званично признат облик неформалног образовања који младима пружа могућност стицања различитих компетенција које ће их учинити конкурентним на тржишту рада. Програм се састоји од семинара, практичних вјежби и волонтерског рада. Тренинг је намијењен младима до 30 година старости. Омогућава младима да постану активни лидери у својој локалној заједници и помогну у рјешавању проблема младих, упознају нове пријатеље, науче нове вјештине, друже се и усавршавају. Сви полазници тренинга постају грађани који добровољно подузимају кораке да промијене друштво у којем живе, изражавају своје мишљење и активно учествују у доношењу одлука у својој заједници.

Институт за развој младих и заједнице Перпетуум мобиле – Академија за политичке лидере у БиХ

Академија за политичке лидере у БиХ је једногодишњи програм обуке који Институт успјешно реализује од 2007. године. До сада је програм обуке кроз десет генерација завршило 199 младих политичара из 30 различитих политичких партија из 46 градова и општина у БиХ. Програм Академије има за циљ да обучи младе чланове политичких партија (старости од 18 до 27 година) током једногодишњег периода и на тај начин подржи нову генерацију политичара који ће заједно радити на унапрјеђењу својих заједница и друштва у цјелини.

Служба за послове са странцима Министарства безбједности БиХ, уз подршку Међународне организације за миграције (ИОМ), организовала је Радионицу о пружању помоћи мигрантима изван прихватних центара у БиХ.

Радионица је дефинисала процедуре за поступање са мигрантима од упућивања до смјештаја, медицинске помоћи и азила до помоћи жртвама родно заснованог насиља, потенцијалним жртвама трговине људима и малољетницима без пратње. Циљ радионице је успостављање система управљања миграцијама, гдје ће партнерске организације имати приступ свим локацијама на којима се налазе мигранти, уз поштивање процедура које дефинише држава. На овај начин Министарство безбједности БиХ првенствено жели побољшати сигурносне услове на терену, али и хуманитарну бригу о мигрантима, посебно рањивој категорији у БиХ. С циљем побољшања функционисања и имплементације јединственог система за цијелу територију БиХ, именован је координатор за активности везане за мигранте који се налазе ван привремених прихватних центара.

(иии) пружаоци омладинског рада

ПРОНИ центар за развој младих је невладина, непрофитна и неполитичка организација основана у аугусту 1998. године ради организовања и реализације образовања из области омладинског рада. Његов циљ је развијање и промовисање мира и активизма међу активним грађанима. ПРОНИ дјелује на националном нивоу, а активан је и на европском нивоу кроз партнерство и умрежавање са другим омладинским невладиним организацијама и омладинским мрежама.  ПРОНИ је оснивач највеће мреже омладинских клубова у БиХ – 42 омладинска клуба. ПРОНИ је и иницијатор и суоснивач реконструкције једног од највећих омладинских центара у БиХ – Омладинског центра БД.

Перпетум мобиле – Институт за развој младих и заједнице из Бања Луке је организација цивилног друштва која развија здраве животне вриједности младих кроз образовне, заговарачке и истраживачке програме и подстиче грађанско и политичко учешће у циљу стварања одговорнијег и праведнијег друштва.

Институт за развој младих КУЛТ основан је на државном нивоу 2002. године. До маја 2011. године био је познат под именом Удружење КУЛТ. Поред Централе у Сарајеву, постоје уреди у Градачцу и Суботици, који су наставили са радом под старим називом. Сарадња КУЛТ-а са властима је изузетно ефикасна и заснована на партнерству. Институт настоји да активности које су потребне циљној групи обавља на лицу мјеста у свим мјестима гдје има своју канцеларију. Планиране радионице одржавају се сваке године како би се утврдио фокус његовог рада. Тежи доброј сарадњи са општинским властима и разним домаћим и међународним организацијама како би се спријечило дуплирање или преклапање пројеката.

КУЛТ има искуство у изради закона и био је укључен у израду бројних закона на свим нивоима власти. Осим тога, Институт је иницирао доношење закона о младима у ФБиХ и БД, Закона о волонтирању ФБиХ, итд. На примјер, КУЛТ је у сарадњи са другим организацијама израдио нацрте закона о младима и волонтирању ФБиХ, који су упућени у парламентарну процедуру у сарадњи са Комисијом за питања младих Представничког дома Парламентарне скупштине ФБиХ. Закони су на крају усвојени.

Омладински савјет РС је кровна омладинска организација у РС, чија је позиција и улога дефинисана Законом о омладинском организовању који је усвојила Народна скупштина РС 2004. године. Као кровна омладинска организација, Омладински савјет РС у своје чланство окупља локалне и омладинске организације на нивоу РС с циљем заступања њихових интереса пред институцијама РС, у области међународне сарадње и сл.

Савјет младих ФБиХ је отворена платформа на којој млади људи могу јасније и гласније артикулирати своје проблеме и потребе онима који требају створити окружење за здрав раст и развој младих. То је кровна репрезентативна структура младих препозната Законом о младима ФБиХ, која окупља преко 100 омладинских удружења. Окупља у свом саставу велики број омладинских организација у ФБиХ и обезбјеђује да млади у потпуности одлучују о важним питањима.

Омладински савјет БД дефиниран је Законом о младима БД као кровна организација омладинских удружења у БД у креирању омладинских политика и програма у сарадњи са законодавним тијелима. Савјет младих БД формално је основан крајем новембра 2018. године, а тренутно има 13 удружења младих уписаних у Регистар омладинских организација Одјељења за стручне и административне послове Владе БД, са тенденцијом ширења.

ЦЕРЕБРА је бањалучка организација цивилног друштва која углавном ради са младима, иако су и старије особе једна од циљних група. Организује образовне догађаје (радионице, обуке, семинаре, конференције, итд.) како би младима пружила прилике да науче вјештине потребне на тржишту рада и путују по регији и другдје у Европи.

Youth Power је омладинска организација са мисијом стварања друштва позитивних вриједности, гдје млади доприносе толеранцији и дијалогу, промоцији здравих стилова живота, родне равноправности, превенцији насиља и активно су укључени у друштвени живот.

(ив) усавршавање и професионални развој омладинских радника

ПРОНИ Академија омладинског рада

ПРОНИ Академија омладинског рада (ПАОР) је јединствени програм ПРОНИ Центра за развој младих који младима пружа знања из области омладинског рада. Циљ овог програма је оснажити активисте и омладинске раднике да унаприједе своје вјештине за вођење активности омладинског рада. ПРОНИ Академија омладинског рада реализује се у три нивоа и сваки траје шест месеци:

ПАОР А ниво – Основе рада са младима састоји се од следећих модула:

Курс Основе омладинског рада има за циљ пружити младима основна знања из области омладинског рада како би доприњели личном и друштвеном развоју младих у БиХ. Курс је намијењен младима од 18 до 30 година који имају жељу да кроз омладински рад утичу на различите друштвено-политичке процесе у својим срединама, те на тај начин допринесу развоју својих локалних заједница, али и државе БиХ.

УМиД – Учи, мисли и дјелуј!

Једногодишњи програм обуке за омладинске лидере за активно укључивање у заједницу и пословни свијет.

Институт за развој младих КУЛТ проводи цертифицирани тренинг омладинских лидера „Учи, мисли и дјелуј!“, који, између осталог, полазницима нуди прилику да стекну самопоуздање, сагледају своје способности и потенцијале и развију осјећај одговорности у друштву, тимски рад и лидерске вјештине.

Тренинг Учи, мисли и дјелуј! је званично признат облик неформалног образовања који младима пружа могућност стицања различитих компетенција које ће их учинити конкурентним на тржишту рада. Програм се састоји од семинара, практичних вјежби и волонтерског рада. Тренинг је намијењен младима до 30 година старости. Омогућава младима да постану активни лидери у својој локалној заједници и помогну у рјешавању проблема младих, упознају нове пријатеље, науче нове вјештине, друже се и усавршавају. Сви полазници тренинга постају грађани који добровољно подузимају кораке да промијене друштво у којем живе, изражавају своје мишљење и активно учествују у доношењу одлука у својој заједници.

(в) финансијска подршка

Одјељење за стручне и административне послове БД објављује Јавни позив за финансирање и суфинансирање програма или пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите, заштите особа са инвалидитетом, социјалне заштите дјеце и младих, помоћи старим лицима, заштите и промоције људских права, волонтирања, борбе против дискриминације, насиља у породици и малољетничког насиља, борбе против овисности, добробити животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, промоције европских интеграција као и хуманитарног и сличног рада.

Укупна вриједност средстава додијељених за финансирање или суфинансирање програма или пројеката од јавног интереса по овом јавном позиву утврђује се Буџетом БД за 2022. годину.  Тренутна подршка непрофитним организацијама износи 200.000,00 КМ.

Објављени резултати суфинансирања омладинских програма и пројеката омладинских организација

Министарство породице, омладине и спорта у Влади РС објавило је резултате конкурса за суфинансирање програма и пројеката омладинских организација до 5.000,00 КМ. Одобрено је укупно 78 пројеката који су суфинансирани у укупном износу од 300.000,00 КМ. Средства за реализацију својих пројеката добиле су укупно 23 омладинске организације из Бања Луке.

Јавни конкурс за додјелу средстава гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијални кандидати за средства из фонда Х2020“ за 2020. годину.

Савјет министара БиХ сваке године доноси Одлуку о издвајању средстава за суфинансирање пројеката који доприносе развоју науке и иновација у Босни и Херцеговини, те доприносе имплементацији стратешких докумената и међународних обавеза у области науке у БиХ кроз сљедеће грантове:

а) подршка припреми пројеката за отворене текуће позиве у оквиру програма ХОРИЗОН 2020 и реализацији одобрених пројеката у оквиру програма ХОРИЗОН 2020;

б) подршка за учешће у акцијама у оквиру ЦОСТ програма;

ц) подршка припреми и реализацији пројеката у оквиру програма ЕУРЕКА;

д) подршка пројектима који доприносе већем степену успјешности учешћа Босне и Херцеговине у програму ХОРИЗОН 2020;

е) подршка раду ЕУРАXЕСС центра. Јавни позив за одабир програма и пројеката који ће се суфинансирати из трансфера Буџета ФБиХ за 2022. годину: Министарство културе и спорта ФБиХ објавило је јавни позив за одабир програма и пројеката који ће се суфинансирати из трансфера Буџета ФБиХ за 2022. годину.

(ви) осигурање квалитета

ПРОНИ Центар за развој младих покренуо је 2018. године нови пројекат ОКОРУЗ (Осигурање квалитета рада младих у заједници) намијењен Мрежи омладинских клубова која дјелује у 26 мјесних заједница. Мрежа омладинских клубова БД БиХ један је од позитивних примјера рада са младима у БиХ, гдје се на најбољи могући начин остварује сарадња између Владе и невладиног сектора по заједничким питањима од значаја за младе у БД БиХ.

Одлука о усвајању документа „Унапрјеђење квалитета и релевантности стручног образовања и оспособљавања у БиХ – на основу закључка из Риге (2021-2030)

Савјет министара БиХ је на 24. сједници, одржаној 28. јануара 2021. године, донијело одлуку о усвајању документа Унапрјеђење квалитета и релевантности стручног образовања и оспособљавања у БиХ – на основу закључака из Риге (2021-2030).

Инспекторат БД такођер има инспекторе за НВО, ОЦД и фондације

Инспектор за НВО, ОЦД и фондације у БД практично има могућност да законски контролише све активности невладиног сектора у области финансија и све друге активности у реализацији њихових програмских пројеката.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА