Социјална инклузија у ФБиХ је у надлежности: Министарства рада и социјалне политике, које има неколико сектора који покривају социјалну инклузију према циљној групи или надлежности, а Министарство образовања и науке кроз различите секторе покрива социјалну инклузију у формалном образовању. Оба министарства су делегирала своје надлежности кантоналном нивоу.

Министарство здравља и социјалне заштите РС је надлежно за социјална питања у РС. Министарство има Одјељење за социјалну, породичну и дјечију заштиту, које пружа помоћ у изради политика за унапрјеђење социјалне заштите дјеце и младих и подршку младим особама са инвалидитетом за радно оспособљавање.

Влада БД има неколико одјела који покривају социјалну инклузију у зависности од циљне групе и области интересовања, као што су: Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања, Одјељење за образовање и Одјељење за здравство и друге услуге.

Напори невладиних организација у области социјалне инклузије у БиХ видљиви су кроз пројекте који се проводе са различитим циљним групама.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА