Приступ информацијама

Млади предузетници у БиХ се информишу о финансирању путем институција за различите земље и онлине платформи, као и wеб страница које пружају прегледе о позивима:

Приступ капиталу 

Тренутно не постоји програм потицања предузетништва у БиХ на државном нивоу због неразвијене структуре подршке предузетништву на државном нивоу. Агенција за развој малих и средњих предузећа и Фонд за финансирање развоја малих и средњих предузећа још нису основани за повлачење и дистрибуцију европских фондова за овај сектор. У већини земаља у транзицији, попут БиХ, постоје само универзалне банке које се углавном баве прикупљањем средстава. Средства не играју значајну улогу у кредитирању предузетништва.

Млади углавном добијају новчане потицаје од надлежних ентитетских и кантоналних министарстава, опћина и надлежних институција БД. Највећи финансијски подстицаји за младе долазе из фондова ЕУ, међународних организација, кроз пројекте невладиних организација и амбасада.

Према надлежностима које су додијељене институцијама у БиХ, Министарство развоја, предузетништва и обрта ФБиХ је институција задужена за развој предузетничких потицаја у ФБиХ. Осим тога, Завод за запошљавање ФБиХ кроз програм „Суфинансирање самозапошљавања – старт-уп 2021“ ставио је директан фокус на младе издвајајући средства у износу од 3.000.000,00 КМ.

Министарство привреде и предузетништва РС је надлежна институција за пружање финансијске подршке предузетништву у РС. Поред надлежног министарства, постоји и Инвестиционо-развојна банка РС (ИРБРС), чија је улога да омогући повољније кредитирање омладинског предузетништва. ИРБРС суфинансира запошљавање младих кроз кредите или грантове за покретање пољопривредних бизниса. У сарадњи са Агенцијом за развој малих и средњих предузећа РС, као и са Гендер центром, ИРБРС реализује програме кредитне подршке у циљу покретања предузетничких активности младих жена. Агенција за развој малих и средњих предузећа РС, између осталог, има надлежности за оснивању пословних инкубатора, технолошких паркова и слободних царинских зона са повољним условима за развој омладинског предузетништва.

Влада БД осигурава финансијске подстицаје за предузетничке идеје младих.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА