Програми и шеме за прекограничну мобилност

У БиХ постоје активни програми мобилности који су дио програма мобилности Европске уније (ЕУ). Учешће БиХ у програмима ЕУ регулисано је Оквирним споразумом између Европске заједнице и БиХ о опћим принципима учешћа БиХ у програмима Заједнице, који је потписан на састанку ЕУ/Балкан форума 22. новембра 2004. године. Споразум је ратификовао Парламент ЕУ у мају 2005. године, а 2006. године и Парламентарна скупштина БиХ, а ступио је на снагу 8. јануара 2007. године.

Савјет министара БиХ је на 100. сједници, одржаној 10. јуна 2014. године, размотрило и усвојило Информацију о Споразуму између ЕУ и БиХ о учешћу БиХ у програму ЕУ Ерасмус+ за образовање, усавршавање, младе и спорт. У Бриселу је 6. јуна 2014. године званично потписан Споразум о приступању БиХ Програму.

Програм Ерасмус+ има за циљ јачање знања и вјештина и запошљивости европских грађана, као и унапрјеђење и модернизацију система образовања, усавршавања, младих и спорта за период 2021-2027. Програм је кључна компонента која подржава циљеве Европског образовног простора, Акционог плана за дигитално образовање 2021-2027, Европске стратегије за младе и Плана рада Европске уније за спорт.

БиХ учествује у Ерасмус+ програму у виду дјелимичног учешћа, те су у том смислу БиХ доступне сљедеће акције:

  1. Кључна активност 1 – Мобилност појединаца у сврху учења;
  2. Кључна активност 2 – Сарадња за иновације и размјену добрих пракси;
  3. Кључна активност 3 – Подршка реформама политика.

У БиХ не постоји Национална агенција, али промоцију програма и информације о могућностима програма у овим земљама раде организације које имају функцију Контакт тачке, а координира их САЛТО СЕЕ, односно ПРОНИ Центар за развој младих и БРАВО – Босанско репрезентативно удружење за вриједне прилике.

Поред наведеног, доступне су и активности Јеан Монеа, пројекти високошколских установа и организација из области европских студија.

Сљедећи је програм ЕУ за прекограничне размјене  – Ерасмус за младе предузетнике. Главни контакт за БиХ кроз програм Ерасмус за младе предузетнике је локална контакт тачка. Локалне тачке бира Европска комисија и оне организирају размјене: помажу у пријављивању, успостављању успјешног односа са одговарајућим предузетником, и пружају одговоре на сва питања.

Људима који се пријаве може се понудити прилика да учествују у уводном курсу како би се припремили за размјену. Локална контакт особа ће оцијенити процес пријаве. Када буде прихваћен, кандидат ће моћи да тражи предузетника. Локална контактна тачка предузетника домаћина ће такођер понудити локалну помоћ гостујућим предузетницима током њиховог боравка.

Контакт тачке за овај програм у БиХ су Агенција за развој предузећа Еда Бања Лука и Жене за Жене Интернатионал.

Законски оквир

Не постоји посебан законски оквир за прекограничну мобилност младих радника, приправника/шегрта и професионалаца/предузетника у БиХ.

Када је у питању долазак омладинских радника, приправника и професионалаца/предузетника у БиХ, примјењује се сљедећи систем:

У складу са Уставом БиХ, област рада и запошљавања, као и запошљавање странаца у БиХ, повјерена је у надлежност ентитета који су посебним законима уредили ову област. Законом о кретању и боравку странаца и азилу („Службени гласник БиХ“, бр. 36/08, 87/12) оквирно се на нивоу БиХ уређују услови и начин боравка странаца у БиХ по основу рада, док су законска рјешења у погледу запошљавања странаца на нивоу ентитета и БД.

У ФБиХ је Законом о посредовању при запошљавању и социјалној сигурности незапослених особа прописано да је Завод за запошљавање ФБиХ надлежан за одобравање запошљавања страних држављана и лица без држављанства на приједлог кантоналних служби за запошљавање, у складу са Законом о запошљавању странаца (бр. 111/12), Законом о кретању и боравку странаца и азилу („Службени гласник БиХ“, бр. 36/08 и 87/12) и Поступком за издавање радних дозвола.

Законом о запошљавању страних држављана и лица без држављанства („Службени гласник РС“, бр. 24/09 и 117/11) уређује се запошљавање страних држављана и лица без држављанства, односно издавање радних дозвола страним држављанима у РС, док је Законом о кретању и боравку странаца и азилу, између осталог, дефинисано издавање радних дозвола, квота и изузећа.

Законом о запошљавању странаца БД („Службени гласник БД“, бр. 15/09, 19/09) прописано је да ће се издавање радних дозвола пренијети на Завод за запошљавање БД.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА