Каријерно савјетовање у ФБиХ проводи Министарство образовања и науке ФБиХ које је израдило „Стратешке правце развоја каријерне оријентације у ФБиХ за период 2015. – 2020.“

Политике усвојене у претходном периоду у БиХ представљају важну основу и пружају оквир за развој активности каријерног вођења у БиХ. Најважније политике укључују:

 1. Стратегија развоја стручног образовања и оспособљавања у БиХ за период 2007 – 2013;
 2. Стратешки правци развоја образовања у БиХ са планом имплементације за период 2008 – 2015;
 3. Политика учења о предузетништву у образовним системима у БиХ за период 2012-2015 са Акционим планом за имплементацију;
 4. Стратегија запошљавања у БиХ за период 2010 – 2014.

Законодавни оквир у БиХ за развој активности каријерног вођења се састоји од сљедећих докумената:

 1. Конвенција о развоју људских ресурса, Међународна организација рада 1975 (бр. 142); Босна и Херцеговина (ратификација: 1993.);
 2. Оквирни закон о основном и средњем образовању у БиХ, усвојен 2003. године;
 3. Оквирни закон о средњем стручном образовању и обуци у БиХ, усвојен 2008. године;
 4. Оквирни закон о високом образовању у БиХ, усвојен 2007. године;
 5. Принципи и стандарди у области образовања одраслих у БиХ, усвојени 2014. године.

Релевантни документи припремљени у ФБиХ у претходном периоду који препознају потребу за стратешки осмишљеним развојем каријере су:

 1. Стратегије за јачање функције посредовања у јавним службама за запошљавање у ФБиХ (2014);
 2. Оперативни план активности за провођење мјера и препорука садржаних у Анализу стања у области средњег образовања са приједлогом усклађивања мјера образовања са потребама привреде (2011);
 3. Анализа стања о могућностима стицања радног искуства младих у ФБиХ са препорукама (2013);
 4. Информација за Владу ФБиХ о „Анализи уписне политике у средњошколском образовању у ФБиХ са аспекта потреба тржишта рада“ (2014.);
 5. Стратешки правци развоја високог образовања у ФБиХ за период 2012 – 2022.

Визија развоја каријерног вођења у ФБиХ

У ФБиХ је успостављен ефикасан систем каријерног вођења са квалитетним услугама које су доступне свим грађанима током живота за успјешно вођење каријера учења, образовања, стручног оспособљавања и развоја каријере, с циљем постизања веће стопе запослености и радне продуктивности радноспособног становништва, економског развоја и боље социјалне укључености и кохезије.

Мисија развоја каријере у ФБиХ је унапрјеђење активности каријерне оријентације у ФБиХ кроз бољу интеграцију сектора образовања и рада уз укључивање других релевантних социјалних партнера и развој система пружања услуга каријерног вођења које укључују: подизање свијести о значају каријерне оријентације, информације о образовању и могућностима запошљавања, праћење развоја појединца и савјетодавни рад, процјена компетенција, развој вјештина доношења одлука везаних за учење, образовање и управљање каријером за све грађане током живота.

Општи циљ развоја каријерне оријентације у ФБиХ је утврђивање смјерница за дјеловање на унапрјеђењу и развоју активности каријерног вођења у интерсекторском и ефикасном систему, а резултат овог процеса треба бити пружање адекватне подршке свима да буду успјешни у доношењу одлука које се тичу избора каријере и у управљању властитим развојем каријере.

Специфични циљеви развоја каријерног вођења у ФБиХ:

 1. Подићи свијест релевантних актера и јавности о важности цјеложивотног учења и цјеложивотне каријерне оријентације.
 2. Унаприједити правни и институционални оквир за развој и пружање каријерних услуга.
 3. Унаприједити међусекторску сарадњу свих укључених у каријерно вођење (министарства образовања, педагошки заводи, министарства рада, јавне службе за запошљавање, школе, послодавци, невладине организације, итд.)
 4. Обезбиједити континуирано праћење и пружање савјетодавних услуга на свим нивоима образовања, укључујући образовање одраслих, а један од модалитета имплементације наведеног је оснивање центара за развој каријере на универзитетима и другим надлежним институцијама.
 5. Осигурати систематски уређено стручно усавршавање наставника и стручњака из области каријерног вођења.
 6. Обезбиједити праћење и савјетовање за угрожене и ризичне групе.
 7. Развити услуге каријерног вођења засноване на информационим и комуникационим технологијама.
 8. Унаприједити систем праћења понуде и потражње у областима образовања и тржишта рада.
 9. Унаприједити мјере активне политике запошљавања које подижу конкурентност на тржишту рада.

Влада РС није усвојила политику каријерног савјетовања, али има мјеру каријерног савјетовања укључену у Политику запошљавања за период 2021-2027 (3.2.3): Унапрјеђење каријерног вођења и савјетовања – са циљем да се дугорочно незапосленим особама омогући приступ савјетовању, информисању и стручном оспособљавању у циљу проналажења посла, углавном путем центара за информисање, савјетовање и усавршавање.

Поред Опште развојне политике, Влада БД није донијела политике запошљавања и савјетовања.

Поред владиних пројеката и програма, у периоду од 1. априла 2016. до 30. марта 2020. године имплементиран је пројекат „Изгледи за младе, незапослене одрасле особе у Босни и Херцеговини“ или „Пројекат запошљавања младих (YЕP)“ (фаза 4). Пројекат је подржао СДЦ – Сарадња са источном Европом и укључио је партнере попут јавних служби за запошљавање и надлежних министарстава и других јавних институција. Циљ Пројекта запошљавања младих (YЕP) био је пружити подршку јавним службама за запошљавање у БиХ како би унаприједиле своју понуду и увеле услуге прилагођене младима као што су индивидуално и групно савјетовање о каријери за незапослене младе особе од 18 до 30 година старости. Заједно с локалним партнерима, YЕP је такође промовисао нове могућности запошљавања повезане с моделима социјалног предузетништва.

Пројекат је имплементиран у ФБиХ, РС, БД и Тузланском, Зеничко-добојском, Сарајевском, Средњобосанском, Херцеговачко-неретванском, Западнохерцеговачком, Посавском, Босанско-подрињском и Унско-санском кантону и Кантону 10, као и у 48 општина: Живинице, Зворник, Зеница, Вогошћа, Тузла, Травник, Теслић, Србац, Рудо, Прозор-Рама, Посушје, Пале, Орашје, Ново Сарајево, Нови Травник, Нови Град Сарајево, Нови Град, Невесиње, Неум, Мостар, Модрича, Лукавац , Ливно, Коњиц, Кладањ, Калесија, Какањ, Јајце, Јабланица, Илијаш, Илиџа, Хаџићи, Груде, Градишка, Градачац, Горажде, Фојница, Добој, Дервента, Читлук, Чапљина, Сарајево Центар, Цазин, Бусовача, Бугојно, Бања Лука и Бановићи.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА