Не постоји координирана национална иницијатива нити оквир за признавање компетенција стечених кроз волонтирање, али постоје одређени прописи:

  • Youth Pass– потврда стечена кроз Европски волонтерск сервис (ЕВС), централно организованог кроз Ерасмус+ програм; све акредитоване хостинг организације су обавезне да издају Youth Pass потврду ЕВС волонтеру;
  • Regarding the recognition of young people skills gained by voluntary work, in the RS, the Law on Higher Education gives the possibility of obtaining of credits under the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) through volunteering in the community, if the respective activity is carried out according to the Law on Volunteering;
  • Закони о волонтирању у РС и ФБиХ такође дефинишу „Волонтерску идентификацију“ – документ који води евиденцију о волонтерским активностима и стеченим вјештинама. Како у РС тако и у ФБиХ постоје утврђена правила о издавању тих добровољних волонтерских картица.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА