Локални волонтерски сервиси у мрежи “Волонтирам!” дефинишу и користе системе управљања волонтерима у циљу успостављања стандарда квалитета за волонтирање. Ови локални волонтерски сервиси пружају подршку и обуку о стандардима квалитета управљања волонтерима заинтересованим ОЦД и другим непрофитним странама које су заинтересоване да ангажују волонтере, или које већ активно укључују волонтере у свој рад.

Неке ОЦД кроз своја интерна правила и процедуре дефинишу принципе и стандарде квалитета у вези са ангажовањем и радом са волонтерима. Не постоје емпиријски подаци који могу илустровати проценте ових ОЦД и имплементацију ових интерних правила и процедура у стварности.

Мрежа “Волонтирам!” је од 2011. године била активно усмјерена на развој властитих интерних капацитета и јачање улоге у развоју и промоцији волонтирања у БиХ, као и на учвршћивање сарадње са свим релевантним учесницима у босанскохерцеговачком друштву.

Према Социо-економској перцепцији младих у БиХ коју је објавио УНДП БиХ у 2017. години, области које испитаници који су се бавили волонтерским радом најчешће наводе укључују добротворни рад, хуманитарну и развојну помоћ (27,7%), образовање и усавршавање (21,1%) и културу и умјетност (18,7%). Мушкарци чешће од жена наводе да су волонтирали у спорту (10,4% – 2,2%), док испитаници са факултетском дипломом чешће наводе да су волонтирали у домену образовања или усавршавања у поређењу са онима који су стекли средње образовање (34,3 % наспрам 13,1%).

У поређењу са испитаницима из ЕУ, млади из БиХ чешће наводе да су волонтирали у области културе и умјетности (18,7% наспрам 15% у ЕУ). С друге стране, млади из ЕУ чешће наводе да су волонтирали у другим областима. Значајније разлике су уочене у домену добробити животиња (9% у ЕУ према 1,8% у БиХ), политици (8% ЕУ наспрам 1,8% БиХ) и вјери (12% ЕУ према 0,6% БиХ).

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА