Релевантна министарства за проведбу и управљање законима о волонтирању у БиХ су: Министарство правде ФБиХ и Министарство породице, омладине и спорта РС.

Не постоје националне или регионалне власти надлежне за волонтирање младих и већину волонтерских активности проводе и управљају омладинске невладине организације (НВО) и организације цивилног друштва (ОЦД).

Закон о удружењима грађана и фондацијама БиХ дефинише непрофитни сектор у БиХ. Овим законом уређују се процедуре за регистрацију НВО или ОЦД и општи оквир за њихов рад. Надаље, у оба ентитета у БиХ постоји закон о младима који уређује регистрацију и оперативни оквир за омладинске организације. Осим организација цивилног друштва, непрофитни сектор укључује и друге врсте правних лица као што су спортски клубови и јавне институције које дјелују у различитим секторима, као што су образовање, здравство, социјална заштита или култура.

Према Закону о волонтирању у РС и Закону о волонтирању у ФБиХ, свим наведеним правним лицима је дозвољено да буду организатори волонтирања и да ангажују волонтере.

Савјет ученика средњих школа и студентске организације чине још један дио непрофитног сектора, релевантног за волонтирање. Ове структуре се обично заснивају на добровољном раду, а резултати које постижу имплементацијом својих програма не би били могући без волонтера.

Што се тиче структура усмјерених на промоцију и развој волонтирања, у земљи дјелују локални волонтерски сервиси који су уједињени кроз неформалну мрежу под називом „Волонтирам!“

Не постоји друга специјализована структура, иако многе НВО користе волонтере за планирање и имплементацију различитих програма фокусираних на потребе локалне заједнице.

Друге заинтересоване стране

Осим локалног волонтерског сектора у БиХ, постоје и друге заинтересоване стране које утичу на промоцију и развој волонтирања. Неки од њих су владини актери који подржавају волонтирање, као на примјер:

Закон о високом образовању у РС дефинише могућност стицања ECTS бодова кроз волонтирање.

У истом ентитету Министарство породице, омладине и спорта додјељује годишње награде за истакнутог волонтера и једног организатора волонтирања 5. децембра, на Међународни дан волонтера. Исто Министарство сваке године пружа финансијску подршку у виду малих грантова за добровољне активности које планирају и реализују савјети ученика средњих школа.

Што се тиче профитног сектора, нема много примјера њихове подршке волонтирању. Друштвена одговорност предузећа (ДОП) је још увијек нешто ново у БиХ и у овом тренутку се не користи много. Неке од међународних корпорација које послују у БиХ укључују ДОП у своју политику, међутим то није рађено на систематски начин нити је промовирано у заједницама. У будућности ће ДОП дефинитивно бити занимљива тема коју пословни сектор треба развијати и промовирати. Сектор цивилног друштва у БиХ није у потпуности припремљен за ове процесе, уз неке изузетке, као што је ЦСР Плус, консултантска агенција фокусирана на промоцију и развој корпоративне друштвене одговорности у БиХ.

Што се тиче међународних организација и институција које се активно баве промоцијом и развојем волонтирања, то су Волонтери Уједињених нација (УНВ) у БиХ и Уред за сигурност и сарадњу у Европи (ОСЦЕ) у БиХ. Ове двије међународне организације кроз различите програме пружале су подршку волонтирању, посебно у области лобирања за правни оквир волонтирања и за признавање волонтирања од стране локалних самоуправа.

Делегација Европске комисије у БиХ не обезбјеђује посебна средства за промоцију и развој волонтирања у БиХ, чак и ако неки од пројеката које финансира ова институција укључују волонтирање као алат или методологију за имплементацију пројеката. То је углавном због непризнавања волонтирања од стране државне владе, која дефинише приоритете за финансирање Инструмента претприступне помоћи (ИПА) у преговорима са ЕУ.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА