Ово поглавље сажима ситуацију у области волонтирања младих у БиХ. Волонтирање је регулисано законима о волонтирању на три различита нивоа, ентитетима ФБиХ и РС и Влади БД, при чему сви дефинишу волонтирање као организовано и добровољно пружање услуга у интересу и добробити шире јавности, без икакве накнаде или друге материјалне користи.

Релевантна министарства за провођење и управљање законима о волонтирању у БиХ су: Министарство правде ФБиХ и Министарство породице, омладине и спорта РС.

Не постоје националне или регионалне власти надлежне за волонтирање младих и већину волонтерских активности проводе и управљају омладинске невладине организације (НВО) и организације цивилног друштва (ОЦД).

Стратегија о волонтирању израђује се и усваја само на нивоу РС: „Стратегија унапрјеђења и развоја волонтирања у РС за период 2019 – 2023.“ То није посебна стратегија о волонтирању младих, али је волонтирање младих обухваћено.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА