Иако се велики број организација бави омладинским радом, то је још увијек релативно нова професија у БиХ и још увијек није препозната као таква. Такође, дефиниција омладинског рада у БиХ још увијек није успостављена. Иако су питања младих у надлежности државног министарства, садашњи закони који укључују рад са младима су на нижим нивоима гдје се он примјењује.

Користећи методологије неформалног образовања, организације које се баве омладинским радом реализују пројекте из области људских права, културе, спорта, политике, али и других једнако важних сегмената друштва те као такве свакако доприносе бољем друштвеном статусу младих, како у БиХ тако и на међународном нивоу.

Ово поглавље доприноси бољем разумијевању тренутне ситуације у области омладинског рада, од почетка до данас. Поред законског оквира, мапирани су облици едукације у пракси који доприносе бољем препознавању омладинског рада и његовом значају за појединца, групу и заједницу.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА