Успостављање Регионалне канцеларије за сарадњу младих (RYCO), мисија RYCO је подршка регионалној размјени младих и њихових идеја, чија је основа будућа сарадња заснована на вриједностима суживота, толеранције и поштовања људских права и разлика, интензивирање регионалне сарадње како младих тако и институција које се баве младима, као и осигурање проведбе заједничких програма за младе на принципима демократског управљања, одрживог економског развоја, образовања и иновација, те координације сарадње младих на Западном Балкану. Савјет министара БиХ утврдило је на својој 61. сједници, између осталог, Приједлог споразума о Регионалној канцеларији за сарадњу младих земаља Западног Балкана (RYCO).

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА