Народна скупштина РС је на својој тринаестој сједници одржаној 13. и 14. јула 2016. године усвојила Омладинску политику РС за период 2016-2020. Ово је трећа омладинска политика у РС. Оно што ову политику издваја од двије претходне омладинске политике је висок степен учешћа кључних актера у процесу израде. У процесу израде ове омладинске политике учествовало је преко три хиљаде младих људи и стручњака за младе из свих дијелова РС, при чему је процес консултација био јаван и отворен за све.

Министарство омладине, породице и спорта РС организовало је у сарадњи са Омладинским савјетом РС, Омладинским комуникационим центром Бања Лука и УНФПА низ активности које су довеле до коначне верзије политике:

– крајем 2014. и почетком 2015. спроведене су анкетне студије о ставовима младих, њиховој перцепцији друштвеног окружења, као и о идејама о могућим рјешењима неких од уочених проблема на узорку од 2.066 испитаника из 27 локалних самоуправа у РС;

– у мају 2015. године организована је дводневна конференција „Дијалог са младима“ с циљем отварања дијалога између младих и свих релевантних актера који се баве питањима младих (70 учесника – представника свих министарстава у Влади РС, омладинских организација, Савјета ученика, локалних самоуправа, међународних организација и других кључних актера), с циљем дефинисања приоритета за унапрјеђење положаја младих и стварања основа за израду документа;

– Јавним позивом су позвани сви заинтересовани представници стручне заједнице (организације младих, организације цивилног друштва, пословни сектор, међународне организације и други кључни актери) да се заједно са именованим представницима институција укључе у процес израде политике на састанцима радних група, који су одржани у јуну, јулу и августу 2015. године (57 чланова радне групе);

– шира јавност је имала прилику да се укључи у овај процес током јавне расправе када је ресорно министарство објавило нацрт документа на својој интернет страници и позвало све заинтересоване стране да учествују у разматрању и доставе своје коментаре и сугестије.

– Нацрт политике представљен је током јавних консултација и регионалних јавних догађаја одржаних у новембру 2015. године у Бања Луци, Требињу, Источном Сарајеву, Добоју и Бијељини, на којима је учествовало преко 200 младих људи и других заинтересираних страна.

– Министарство породице, омладине и спорта је у децембру 2015. године организовало радно-консултативни састанак „Дијалог са донаторима“ ради проведбе Омладинске политике РС, којем су присуствовали представници међународних организација и донатори пројеката и програма који се проводе у РС, а чије активности доприносе побољшању положаја младих у РС. Састанак је организован са циљем унапређења политике и правовременог планирања заједничких активности за постизање бољих резултата.

– Народна скупштина РС усвојила је Нацрт омладинске политике РС у 2016. години.

– Министарство породице, омладине и спорта је у марту 2016. године, у складу са Резолуцијом Народне скупштине РС, организовало јавну расправу о Нацрту омладинске политике РС у Требињу, Источном Сарајеву, Бијељини и Бања Луци, и још једном позвало надлежне власти и организације, научне и стручне институције, представнике омладинских организација и другим заинтересоване грађане да учествују у јавним расправама и дају сугестије на политику;

Омладински савјет РС одржао је сједницу у априлу 2016. године и расправљао о Омладинској политици која је једногласно подржана и донио одлуку да се иста упути у даљу скупштинску процедуру.

– Народна скупштина РС заједно са Министарством породице, омладине и спорта РС формирала је Радну групу за израду Омладинске политике РС за период 2022-2026.

Министарство културе и спорта ФБиХ је заједно са Институтом за развој младих КУЛТ у 2013. години провело студију о потребама младих у ФБиХ. Истраживање је послужило као основа за почетак процеса развоја омладинске политике. Дводневни догађај под називом „Дијалог: Омладинска политика ФБиХ“ организиран је у циљу разумијевања положаја младих и израде квалитетне омладинске политике. Ова прилика се користи за отварање дијалога са заинтересованим странама како би се чула мишљења и приједлози о овој важној омладинској политици у ФБиХ. Нацрт омладинске политике ФБиХ израђен је у истом периоду као и трећа Омладинска политика РС, али још није усвојен.

Постојећа статистика која датира из Пописа становништва у БиХ 2013. године укључује информације о различитим аспектима становништва, али није утврђен специфичан индикатор посебно за популацију младих.

Не постоји посебна линија финансирања која би имала за циљ евалуацију активности и политика Владе и/или Министарства заснованих на доказима.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА