Процеси доношења одлука на националном нивоу у надлежности су Министарства цивилних послова БиХ и Комисије за координацију питања младих у БиХ. Парламентарна комисија надлежна за питања младих је Заједничка комисија за људска права, права дјеце, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику. Заједничка комисија третира питања у домену људских права, права дјеце, младих, имиграције, избјеглица, азила и етике.

Министарства породице, омладине и спорта РС је надлежно тијело Владе РС за доношење одлука. Одбор Народне скупштине РС за дјецу, омладину и спорт бави се законским приједлозима, стратегијама, информацијама, извјештајима и годишњим плановима рада државних органа и организација надлежних за област омладинске политике, спорта и заштите права и интереса дјеце и младих, расправља о положају младих у друштву, разматра заштиту права дјеце и младих, прати развој спорта и тјелесне културе, те ради на промоцији права и интереса дјетета. На нивоу РС постоји Савјет за младе који се састоји од неколико чланова (министара у Влади РС, Омладинског савјета РС и представника Одбора за питања младих Народне скупштине РС). Савјет, у оквиру свог рада, предлаже и даје мишљења о: циљевима, политикама и мјерама предложеним у области омладинске политике; програмима који се финансирају из Буџета РС и локалних самоуправа; омладинским активностима које су приоритет РС и локалне самоуправе; и критеријима за расподјелу средстава из Буџета РС и локалних самоуправа намијењених проведби омладинских политика.

Министарства културе и спорта ФБиХ је надлежно тијело Владе ФБиХ за доношење одлука. Одбор Дома народа за образовање, науку, културу, спорт и питања младих, између осталих надлежности, бави се планирањем и развојем програма у области образовања, науке, културе, спорта и техничке културе и питањима заштите дјеце и младих људе и њиховим учешћем у свим секторима друштва, као и заштитом дјеце и младих од свих облика зависности, те другим питањима везаним за образовање, науку, културу, спорт и живот младих из надлежности Дома народа.

Комисија за координацију питања младих у БиХ задужена је за потврђивање њихових основних принципа и координацију активности свих група од значаја за промоцију и заштиту улоге и положаја младих у БиХ с циљем унапрјеђења њихових услова живота, као и за међународно представљање питања младих у БиХ.

Теме Комисије су да, у уз сагласност са надлежним институцијама, оствари: потврђивање основних принципа координације активности везаних за младе; усаглашавање планова ентитетских органа власти у вези са младима; дефинисање стратегија на међународном нивоу у вези са младима; анализирање питања младих у БиХ; координација пројеката младих; прикупљање и дистрибуција информација у сектору младих.

У БиХ не постоји Агенција за младе на државном нивоу.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА