Programi i šeme za prekograničnu mobilnost

U BiH postoje aktivni programi mobilnosti koji su dio programa mobilnosti Europske unije (EU). Učešće BiH u programima EU regulisano je Okvirnim sporazumom između Europske zajednice i BiH o općim principima učešća BiH u programima Zajednice, koji je potpisan na sastanku EU/Balkan foruma 22. studenog 2004. godine. Sporazum je ratificirao Parlament EU u maju 2005. godine, a 2006. godine i Parlamentarna skupština BiH, a stupio je na snagu 8. siječnja 2007. godine.

Vijeće ministara BiH je na 100. sjednici, održanoj 10. lipnja 2014. godine, razmotrilo i usvojilo Informaciju o Sporazumu između EU i BiH o učešću BiH u programu EU Erasmus+ za obrazovanje, usavršavanje, mlade i sport. U Bruxellesu je 6. lipnja 2014. godine zvanično potpisan Sporazum o pristupanju BiH Programu.

Program Erasmus+ ima za cilj jačanje znanja i vještina i zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđenje i modernizaciju sustava obrazovanja, usavršavanja, mladih i sporta za period 2021-2027. Program je ključna komponenta koja podržava ciljeve Europskog obrazovnog prostora, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje 2021-2027, Europske strategije za mlade i Plana rada Europske unije za sport.

BiH sudjeluje u Erasmus+ programu u vidu djelimičnog učešća, te su u tomu smislu BiH dostupne sljedeće akcije:

  1. Ključna aktivnost 1 – Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja;
  2. Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi;
  3. Ključna aktivnost 3 – Potpora reformama politika.

U BiH ne postoji Nacionalna agencija, ali promociju programa i informacije o mogućnostima programa u ovim zemljama rade organizacije koje imaju funkciju Kontakt točke, a koordinira ih SALTO SEE, odnosno PRONI Centar za razvoj mladih i BRAVO – Bosansko reprezentativno udruženje za vrijedne prilike.

Pored navedenog, dostupne su i aktivnosti Jean Monnea, projekti visokoškolskih ustanova i organizacija iz oblasti europskih studija.

Sljedeći je program EU za prekogranične razmjene  – Erasmus za mlade poduzetnike. Glavni kontakt za BiH kroz program Erasmus za mlade poduzetnike je lokalna kontakt točka. Lokalne točke bira Europska komisija i one organiziraju razmjene: pomažu u prijavljivanju, uspostavljanju uspješnog odnosa sa odgovarajućim poduzetnikom, i pružaju odgovore na sva pitanja.

Ljudima koji se prijave može se ponuditi prilika sudjelovati u uvodnom natječaju kako bi se pripremili za razmjenu. Lokalna kontakt osoba će ocijeniti proces prijave. Kada bude prihvaćen, kandidat će moći da traži poduzetnika. Lokalna kontaktna točka poduzetnika domaćina će također ponuditi lokalnu pomoć gostujućim poduzetnicima tijekom njihovog boravka.

Kontakt točke za ovaj program u BiH su Agencija za razvoj poduzeća Eda Banja Luka i Žene za Žene International.

Zakonski okvir

Ne postoji poseban zakonski okvir za prekograničnu mobilnost mladih djelatnika, pripravnika/šegrta i profesionalaca/poduzetnika u BiH.

Kada je u pitanju dolazak omladinskih djelatnika, pripravnika i profesionalaca/poduzetnika u BiH, primjenjuje se sljedeći sistem:

U skladu sa Ustavom BiH, oblast rada i zapošljavanja, kao i zapošljavanje stranaca u BiH, povjerena je u nadležnost entiteta koji su posebnim zakonima uredili ovu oblast. Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu (“Službeni glasnik BiH”, br. 36/08, 87/12) okvirno se na razini BiH uređuju uvjeti i način boravka stranaca u BiH po osnovu rada, dok su zakonska rješenja u pogledu zapošljavanja stranaca na razini entiteta i BD.

U FBiH je Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba propisano da je Zavod za zapošljavanje FBiH nadležan za odobravanje zapošljavanja stranih državljana i osoba bez državljanstva na prijedlog županijskih službi za zapošljavanje, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca (br. 111/12), Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu („Službeni glasnik BiH“, br. 36/08 i 87/12) i Postupkom za izdavanje radnih dozvola.

Zakonom o zapošljavanju stranih državljana i osoba bez državljanstva („Službeni glasnik RS“, br. 24/09 i 117/11) uređuje se zapošljavanje stranih državljana i osoba bez državljanstva, odnosno izdavanje radnih dozvola stranim državljanima u RS, dok je Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu, između ostalog, definirano izdavanje radnih dozvola, kvota i izuzeća.

Zakonom o zapošljavanju stranaca BD (“Službeni glasnik BD”, br. 15/09, 19/09) propisano je da će se izdavanje radnih dozvola prenijeti na Zavod za zapošljavanje BD.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA