Iako se veliki broj organizacija bavi omladinskim radom, to je još uvijek relativno nova profesija u BiH i još uvijek nije prepoznata kao takva. Također, definicija omladinskog rada u BiH još uvijek nije uspostavljena. Iako su pitanja mladih u nadležnosti državnog ministarstva, sadašnji zakoni koji uključuju rad sa mladima su na nižim razinama gdje se on primjenjuje.

Koristeći metodologije neformalnog obrazovanja, organizacije koje se bave omladinskim radom realizuju projekte iz područja ljudskih prava, kulture, sporta, politike, ali i drugih jednako važnih segmenata društva te kao takve svakako doprinose boljem društvenom statusu mladih, kako u BiH tako i na međunarodnoj razini.

Ovo poglavlje doprinosi boljem razumijevanju trenutne situacije u području omladinskog rada, od početka do danas. Pored zakonskog okvira, mapirani su oblici edukacije u praksi koji doprinose boljem prepoznavanju omladinskog rada i njegovom značaju za pojedinca, skupinu i zajednicu.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA