Strateško opredjeljenje BiH na putu razvoja društva znanja definirano je nedugo nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, kojim je Bosna i Hercegovina prihvatila obavezu primjene evropskog konteksta cjeloživotnog učenja.

Prvi korak na tom putu napravljen je nakon što je Vijeće ministara usvojilo strateške pravce razvoja obrazovanja u BiH za period 2008.-2015., u kojima je precizirano da „Bosna i Hercegovina nastoji graditi društvo zasnovano na znanju, istovremeno omogućavajući razvoj punog potencijala svakog pojedinca”. U ovom dokumentu je definisano da obrazovni sistem ima ključni zadatak – pomoći zemlji da izađe iz kruga siromašnih i učini je zemljom koja će osigurati udoban i prosperitetan život.Ulaganje u ljudske resurse vidi se kao osnova za stvaranje uslova za usavršavanje i napredovanje pojedinca, a uloga poslodavaca i radnog okruženja koji treba da podstiču radnike i stimulišu ih na učenje, je prepoznata.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA