Jedna od najvažnijih karakteristika BiH je njena administrativna i politička struktura i složen sistem odlučivanja za donošenje zakona i usvajanje neophodnih reformi. Problem nezaposlenosti mladih smatra se jednim od gorućih problema koji pogađa sve veći broj mladih koji napuštaju zemlju. U BiH je teško naći posao u struci jer obrazovni sistem nije usklađen sa potrebama tržišta rada. Osim toga, govoreći o potrebama poslovnog sektora i preduzetništva, mladi nisu dovoljno stimulisani u smislu razvoja preduzetničkih kompetencija tokom svog formalnog obrazovanja. Stimulacija uglavnom dolazi iz neformalnog obrazovanja, omladinskih banaka, inkubatora i start-up mogućnosti koje se u velikoj mjeri ostvaruju zahvaljujući projektima nevladinog sektora.

Prema Zajedničkoj društveno-ekonomskoj reformi za period 2019-2022, trenutno se ne stvaraju vještine potrebne za podršku rastućoj ekonomiji u budućnosti, a ne poklanja se dovoljno pažnje poduzetništvu i inovacijama u obrazovnom sistemu. Kao rezultat toga, prema posljednjem Globalnom inovacijskom indeksu BiH zauzima tek 77. mjesto od 126 zemalja.

IT sektor može značajno povećati konkurentnost, inovativnost, povećati potencijalne mogućnosti rasta i ponuditi novi rast i boriti se protiv korupcije. Plate u IT sektoru su znatno češće, kao i mogućnosti za izvoz, bez potrebe zaštite životne sredine. S druge strane, postoji nedostatak potrebnih informacija što može dovesti do neadekvatnog pristupa i nerazvijene IT infrastrukture. Prema manifestu, u Bosni i Hercegovini nedostaje oko 6.000 ljudi u IT sektoru, što može značajno povećati privredu i smanjiti nezaposlenost.

Nadalje, potrebno je pokrenuti reforme obrazovnog sistema u cilju njegovog što boljeg povezivanja sa potrebama tržišta rada. Stoga će svi relevantni nivoi vlasti u BiH pristupiti reviziji upisnih politika u srednje škole i visokoškolske ustanove kako bi se poboljšala njihova povezanost sa trenutnim i budućim potrebama domaćeg tržišta rada. Osim toga, nadležne vlasti će izmijeniti relevantne zakone o obrazovanju i uvesti novo poglavlje o zapošljavanju redovnih studenata, kako bi mladi brže stekli osnovno radno iskustvo komplementarno studijskim programima, a i osigurali prilike poslodavcima. Nadležni organi, kompanije i obrazovne institucije radiće na obezbjeđivanju programa stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije dugotrajno nezaposlenih. RS će osnovati Fond za nauku i inovacije, a svi nivoi vlasti će podržati naučna istraživanja koja stvaraju inovacije za privredu. Konačno, FBiH će razmotriti različite opcije za prilagođavanje naknada za porodiljsko odsustvo u FBiH. U cijeloj zemlji će se uvesti jedinstveni minimalni nivo beneficija i zaštite tokom porodiljskog odsustva.

Najvažniji prioritet politike u oblasti obrazovanja, kako je predviđeno Programom ekonomskih reformi (ERP) 2020-2022, je daljnji razvoj kvalifikacijskog okvira u BiH. Posebno će se mjere politike u narednom programskom periodu fokusirati na:

  1. razvoj profesionalnih i kvalifikacionih standarda;
  2. osmišljavanje novih nastavnih planova i programa zasnovanih na ishodima učenja i ključnim kompetencijama, i i
  3. unvođenje mehanizama kontrole kvaliteta na svim nivoima obrazovnog sistema.

Planirano je da će intervencije politike proširiti na predškolske ustanove kao ključni uslov za povećanje učešća žena u radnoj snazi. Pored toga, Politika zapošljavanja ima za cilj da razvije minimalne standarde kvaliteta za sve nivoe obrazovnog sistema, investira u infrastrukturu, stope zadržavanja učenika i obuče nastavnike kao ključne elemente kvaliteta, uz veće napore da se studentima pruže pouzdane informacije o karijeri i obrazovanju koje će im pomoći da donesu bolji izbor i smanje neusklađenost između vještina iradnih mjesta.

Izrada Omladinske politike FBiH je još uvijek u toku, a na državnom nivou ne postoji zakon koji se bavi pitanjima mladih. RS trenutno radi na izradi Omladinske politike 2022-2026, koja se, između ostalog, bavi pitanjima zapošljavanja i obrazovanja mladih u RS.

Debatom o reformskim potrebama trenutno se najviše bave međunarodne organizacije, domaće nevladine organizacije i vijeća mladih na svim nivoima.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA