Iako se veliki broj organizacija bavi omladinskim radom, to je još uvijek relativno nova profesija u BiH i još uvijek nije prepoznata kao takva. Također, definicija omladinskog rada u BiH još uvijek nije uspostavljena. Iako su pitanja mladih u nadležnosti državnog ministarstva, sadašnji zakoni koji uključuju rad sa mladima su na nižim nivoima gdje se on primjenjuje.

Koristeći metodologije neformalnog obrazovanja, organizacije koje se bave omladinskim radom realizuju projekte iz oblasti ljudskih prava, kulture, sporta, politike, ali i drugih jednako važnih segmenata društva, te kao takve svakako doprinose boljem društvenom statusu mladih, kako u BiH tako i na međunarodnom nivou.

Ovo poglavlje doprinosi boljem razumijevanju trenutne situacije u oblasti omladinskog rada, od početka do danas. Pored zakonskog okvira, mapirani su oblici edukacije u praksi koji doprinose boljem prepoznavanju omladinskog rada i njegovom značaju za pojedinca, grupu i zajednicu.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA